Анонси

Block file

Финансовият университет към Правителството на РФ провежда "Международен конкурс за младежи"

Block file

Международна олимпиада по анализ на данни (International Data Analysis Olimpiad - IDAO)

Block file

Международен младежки конкурс за научни и творчески работи "Хоризонт-2100"

Block file

XIX Международен Пушкински конкурс за учители по руски език

Block file

Литературен конкурс от Комитета за външни връзки на Санкт Петербург

Block file

Конкурс "Ай да Пушкин!"

Block file

По случай Международния ден на жената в РКИЦ в София ще бъде открита изложба с фотоработи на професор Александър Федотов

Block file

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ЦИРК: НОВА ПРОГРАМА “OFU - ПРИЗЕМЯВАНЕТО”

Block file

III Московски международен конкурс за пианисти „Владимир Крайнев“

Block file

ГИТИС ще играе спектакъла "Лесни пари" в София

Block file

Тамбовският държавен университет кани учители-русисти на нов курс Digital Humanities

Block file

Летен лагер "Откриваме Русия заедно"

Block file

Ежегодна международна лятна школа «Global challenges 2019»