Държавният институт за руски език „А.С.Пушкин“ кани желаещи да получат допълнително образование в областта на русистиката

Compressed file

Държавният институт за руски език „А.С.Пушкин“ организира Летни школи за чуждестранни студенти и преподаватели по руски език като чужд за реализация на програмите за допълнително професионално образование в областта на русистиката.

Летните школи се провеждат от 2 юли до 24 август 2018 година. Обучението се провежда на бюджетна основа в рамките на квотата за образование на чужди граждани (програмата RUSSIA.STUDY).

Подробности - на сайта https://pushkin.institute/