Санктпетербургският държавен университет кани чуждестранни студенти

Compressed file

Санктпетербургският държавен университет обявява прием на чужди граждани за обучение в образователните програми за бакалаври (специалисти), магистри и аспиранти.

В СПДУ са открити за прием 88 образователни програми за бакалаври (специалисти) 183 магистърски програми 51 аспирантски програми за подготовка на научно-педагогически кадри по следните групи за подготовка:

- Физико-математически, компютърни и информационни науки,

- Естествени науки,

- Обществени науки

- Хуманитарни науки

- Изкуство и култура

Описанията на образователните програми са публикувани на портала на СПДУ (spbu.ru) в раздела

«Поступающим» („За кандидат- студентите“).

Подробна информация за обучението можете да получите и от онлайн презентациите, които се провеждат в съответствие с Разписанието на презентациите на образователните програми online на линк от сайта abiturient.spbu.ru.

Приемът на чужди граждани е открит за бюджетни и за платени места.

Успешното приемане на бюджетно място дава правото на безплатно обучение в СПДУ, настаняването в университетските общежития на изгодни условия и получаването на ежемесечна стипендия.

Срокове за подаване на документите: ·

Обучение на бюджетна основа: 12 февруари — 8 юни 2018 г. ·

Обучение на платена основа: 1 февруари — 6 юли 2018 г.

Алгоритъм на кандидатстването:

1. Регистрирайте се в «Личния кабинет на кандидат-студента» (cabinet.spbu.ru)

2. Попълнете анкетата, разпечатайте я и подпишете заявлението за кандидатстване за една или няколко образователни програми

3. Качете всички необходими документи в «Личния кабинет» (cabinet.spbu.ru)

4. Преминете кандидатските изпитания:

Ø дистанционен конкурс по документи (портфолио):

Обучение на бюджетна основа

♦ За бакалаври (специалисти) – мотивационно писмо, есе, индивидуални постижения

♦ За магистратура – мотивационно писмо, есе, индивидуални постижения

♦ Аспирантура – мотивационно писмо, описание на съдържанието на предполагаемото изследване, автобиография, автореферат на дипломната квалификационна работа, индивидуални постижения. По-подробна информация за дадената форма на кандидатстване: abiturient.spbu.ru, разделът «Приём иностранных граждан» („Прием на чужди граждани“), «Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета РФ» („Места, финансирани за сметка на бюджета на РФ“) . Обучение на договорна основа

♦ Магистратура – мотивационно писмо, есе, индивидуални постижения

♦ Аспирантура – мотивационно писмо, описание на съдържанието на възможното изследване, автобиография, автореферат на дипломната квалификационна работа, индивидуални постижения.

Ø писмени кандидатстудентски изпитания (провеждат се в Санкт Петербург):

Обучение на договорна основа

♦ Бакалаври (специалисти).

Разписанието на кандидатстудентските изпитания е на сайта abiturient.spbu.ru в раздела «Приём иностранных граждан» („Прием на чужди граждани“)

«Места по договорам с оплатой стоимости обучения» („Места по договор за платено обучение“)

По-подробна информация за дадената форма на кандидатстване: abiturient.spbu.ru, разделът «Приём иностранных граждан» („Прием на чужди граждани“), «Места по договорам с оплатой стоимости обучения» („Места по договор за платено обучение“).

5. Изчакайте резултатите до 02 юли 2018 г.

- списъците на кандидат

- студентите, успешно преминали конкурсния подбор и препоръчани за приемане в бюджетната (безплатна) форма на обучение (бакалаври, магистри, аспиранти)

- до 23 юли 2018 г.

– подредените според рейтинга списъци на кандидатстващите за платена форма на обучение (бакалаври, магистри, аспиранти)

6. Предоставете оригиналите на документите за образование в Комисията по приемане на документи на адрес: гр. Санкт Петербург, Университетская набережная, д. 13, лит. Б.

Цялата необходима информация за подаване на документите е публикувана на сайта abiturient.spbu.ru в раздела «Прием на чужди граждани». Можете да зададете интересуващите ви въпроси за кандидатстването на телефон: +7 (812) 363-66-33 или на електронна поща: admission@spbu.ru.

Очакваме ви сред кандидат-студентите на Санктпетербургския държавен университет!