Конкурс "Опознай Русия. Випускници и наставници"

Compressed file

«Опознай Русия. Випускници и наставници» — тематичен конкурс за създаване и доработване на съществуващи биографични статии в Уикипедия,

посветени на наставници и випускници на съветски и руски учебни заведения.

Срокове за провеждане на конкурса: от 26 януари до 26 май 2018 година.

Номинация #1 — «Изтъкнати наставници» — статии на руски език за хора, занимавали се с преподавателска дейност в съветски и руски вузове

и други учебни заведения, със задължително посочване на учебното заведение и факта на преподаване, при явно съответствие на правилото ВП:БИО.

Номинация #2 — «Изтъкнати випускници» — статии на руски език за хора, получили образование в съветски и руски вузове, със задължително

посочване на учебното заведение и наставника, при явно съответствие на правилото ВП:БИО.

Номинация #3 — «Наставници и випускници на езиците на ООН» — статии за изтъкнати випускници и наставници от съветски и руски учебни заведения

на официалните езици на ООН, с изключение на руски език (английски, арабски, испански, китайски и френски език).

Специални парични награди

· предоставят се за награждаване на петима автори на най-голямо количество отлични статии за чужди граждани, получили образование в съветски и

руски вузове, при явно съответствие на правилото ВП:БИО. · обществени организации от Ростовска област са учредили специални награди на трима автори на най-

голямо количество отлични статии за наставници и випускници на учебни заведения, разположени или разполагали се на територията на региона.

· във връзка с това, че 2018 година е обявена за „кръстосана“ година между Русия и Япония, както и във връзка с провеждането в периода от юли 2017 до юли

2018 г. на Руско-Германска година на регионално-муниципалното партньорство, организаторите на конкурса взеха решение за учредяване на специални награди

за автори на най-голямо количество статии на японски и немски език.

· «Клубът на випускниците на МЕИ» и АНО «Икономически летопис» взеха решение за учредяването на 4-и специални награди за автори на най-голямото

количество статии за наставници и випускници на Московския енергетически институт.

Бонусни точки се предоставят за следните съдържателни действия:

· За създаване на статии за випускници на съветски и руски вузове, които са били (или са) чужденци, в такива статии (за разлика от всички останали статии

за випускници) се допуска липсата на споменаване на конкретен наставник на випускника във вуза (двойно количество точки).

· За създаването в съществуващите статии за учебни заведения от подраздела «Известни наставници» или «Известни випускници» със задължително

позоваване на авторитетен източник (двойно количество точки).

Подробните правила, информация за организаторите на конкурса и наградния фонд

https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E._%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8