Иркутският национален изследователски технически университет кани студенти

Compressed file

Иркутският национален изследователски технически университет кани за студенти чуждестранни граждани.

Обучението се провежда на руски и английски език. През 2017 година в състава на университета е сформиран Байкалски институт на БРИКС, в който обучението по четирите основни програми се провежда на английски език.

Общо в ИРНИТУ се обучават 17500 студенти, от тях над 1000 чужденци.

В ИРНИТУ можете да учите в рамките на програмата RUSSIA.STUDY.

https://russia.study/registration