Конкурс "Нови пианисти"

Compressed file

Конкурси и олимпиади
ПЕТИ ДЕТСКИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „НОВИТЕ ПИАНИСТИ” 

България, София 08.06-10.06.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

ОРГАНИЗАТОР
Балканска асоциация на руските сънародници – София

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
РКИЦ - София, ул.”Шипка” 34 Мраморна зала

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Конкурсът се провежда в две категории – Професионалисти и Любители. 

Възрастови групи:
А – от 9 до 11 години, включително към датата 08.06.2018 г. – време на изпълнението - до 14 минути.
Б – до 14 години включително към датата 08.06.2018 г. – време на изпълнението - до 18 минути.
С – до 18 години включително към датата 08.06.2018 г. – време на изпълнението - до 25 минути.

Редът за участие в конкурса се определя чрез жребий, който ще бъде теглен от организационния комитет в зданието на РКИЦ – София, ул. Шипка 34. Всеки кандидат ще бъде уведомен за точните дати и време на акустичните репетиции. Конкурсът за пиано ще се проведе в Мраморната зала на РКИЦ. 
Конкурсът се ръководи от Организационен комитет. Председател на Оргкомитета е Рузанна Ташчян

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

1. Конкурсът ще се проведе в един тур. Графикът на акустичните репетиции и изпълненията на конкурса всеки кандидат ще получи на електронната си поща, посочена в заявлението за участие. Участниците, пропуснали своето време за изпълнение, ще бъдат дисквалифицирани. 

В конкурса не могат да участват повторно победители (първа награда) в III, IV конкурс „Нови Пианисти”, ако към момента на провеждане на V конкурс те се намират в същите възрастови групи. 


Групи А и Б.
Сонатина или соната (първа част или втора и трета част) или други произведения на следните композитори - Кулау, Клементи, Хайдн, Моцарт, Бетховен.
Едно от произведенията на руски композитори – П.И. Чайковски, С. Рахманинов, С. Прокофиев, Д. Шостакович, М. Глинка, А. Скрябин, В. Гаврилин и т.н. Едно или няколко произведения по избор на участник.
Група С :
1. Произведение от епохата Барок.
2. Класическа соната (Хайдн, Моцарт, Бетховен) – първа част или втора и трета 
3. Произведение на един от руските композитори.
4. Едно или няколко произведения по избор на участника.

В заявлението за участие в конкурса е необходимо да посочите точното време за изпълнение на всяко произведение. 

ЖУРИ, НАГРАДИ, ГАЛА КОНЦЕРТ
1. Жури
Журито ще се състои от известни педагози по пиано и изпълнители и ще се ръководи от устава на Оргкомитета на конкурса «Нови пианисти». Всички решения на журито са окончателни и безспорни, в това число и изборът на участници и репертоарът на Гала концерта. 

2. Награди
• Всеки участник, получил първа, втора, трета награда ще получи награда и диплом на лауреата.
• В двете категории (Професионалисти и Любители) ще бъде присъдена парична награда за най-добро изпълнение на произведение от руски композитор.

• Специална парична награда «Перспектива» ще бъде присъдена от основателя и ръководителя на конкурса г-жа Рузанна Ташчян за особено ярка дарба на пианист. 
• Победителите във всяка възрастова група от двете категории (Професионалисти и Любители) ще бъдат поканени на всички мероприятия и концерти, организирани от оргкомитета в бъдеще. 
• Оргкомитетът има право да включи допълнителни награди и призове. Преподавателите на учениците, получили първа награда във всички възрастови групи, ще получат благодарствени дипломи.
• Разходите, свързани с идването до София и пребиваването в София, се заплащат от самия участник. 
• За участие в конкурса не се взема такса.

4. Участникът предоставя всички права на своите записи и фотографии от конкурса на оргкомитета с цел популяризация на конкурса. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

Кандидатите трябва да предоставят следните документи – заявление за участие, копие от свидетелството си за раждане или копие на личната си карта.

В заявлението за участие трябва да са посочени следните данни: 
1. Фамилия, име, презиме на участника
2. Дата, година, месторождение.
3. Гражданство
4. Телефон на участника 
5. E-mail на участника и преподавателя за обратна връзка 
6. Възрастова група
7. Категория (Професионалисти и Любители)
8. Учебно заведение
9. Преподавател
10.Конкурсна програма с точно посочено време на изпълнение на всяко произведение.

• ВАЖНО: в категорията Любители не могат да участват ученици и студенти от професионални музикални училища
• Заявлението за участие се явява съгласие с всички условия на оргкомитета на конкурса «Нови пианисти» 
• Документите не се връщат.

Заявлението за участие заедно с останалите документи могат да бъдат изпратени на адрес: 

novipianisti@abv.bg 


ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 18 МАЙ 2018 ГОДИНА. 
Контакти:
+359 894-03-02-91
+359 898-20-44-56