Конкурс «Любов, Тургенев, лято»

Compressed file

Много от вас имат какво да ни разкажат за своята първа любов. Или да си помечтаят за това, каква би могла да бъде. «Годината на литературата» по традиция обявява конкурс — очакваме вашите неповторими сърдечни истории.

Авторът на най-проникновения разказ за първата любов ще може да се наслади на романтична почивка за двама на брега на морето в Сочи.

ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

Конкурсът за кратък разказ «Любов, Тургенев, лято» се провежда от редакцията на специалния проект на «Росийская газета» —  портала ГодЛитературы.РФ.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

За участие в конкурса се допускат непубликувани преди това прозаични текстове на руски език с обем до 10 000 знака с интервалите. Тематиката на представените текстове трябва да съответства на заявената тема или да е съзвучна с нея.

В писмото и прикрепения файл с разказа трябва да бъдат посочени:
название на разказа
фамилия, име и презиме на автора
e-mail
местоживеене
телефон

Текстът може да бъде подписан с псевдоним; организаторите на конкурса гарантират, че ще запазят в тайна истинското име на автора и координатите му, в случай, че подобна молба бъде изразена от автора.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТИТЕ

Очакваме вашите правдиви или измислени истории от 3 юли до 9 септември 2018 година на адрес: konkurs@godliteratury.ru в прикрепен файл. В темата на писмото посочете «Любов, Тургенев, лято» и своята фамилия. 

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАГРАДИ В КОНКУРСА

Победителите в конкурса се определят от жури, в което влизат писатели, литературни критици, журналисти: Андрей Аствацатуров, Анна Берсенева, Клариса Пулсон, Марина Москвина, Марина Степнова, Михаил Визел.

Председател на журито — Игор Вирабов.

Гран-при на конкурса е романтична седмица за двама в 4-звезден хотел в Красная Поляна (Сочи) и вечеря в ресторант «Брунело».

Победителите в конкурса ще получат награди — онлайн курс лекции в «Литературното ателие» на Андрей Аствацатуров, книги с автографи на авторите от издателство «Ексмо»; сертификати за покупки от интернет-книжарницата Book24 (а за всички участници и интересуващи се — големи отстъпки.  * ). 

Журито ще изхожда от «презумпцията за оригинален текст»: изпращайки текста, участникът в конкурса с това потвърждава и гарантира, че именно той е неговият автор.

Журито си запазва правото да снема представените произведения от конкурса като не съответстващи на тематиката му или нарушаващи етичните или правни норми.

По време на провеждане на конкурса разказите могат да бъдат публикувани на сайта ГодЛитературы.РФ.

На сайта ще бъде публикуван списъкът с работите, изпратени за конкурса (автор, название, местоживеене).

В случай, че бъде издаден отделен сборник, правата за използване на произведенията на авторите принадлежат на издателството.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Публикуване на условията на конкурса — 3 юли 2018 година.

Приемане на конкурсните работи — до 9 септември 2018 година (до 23:55).

Анализ на изпратените работи, заседание на журито, формиране на шорт-листа — до 22 септември 2018 година.

Публикуване на шорт-листата — 23 септември 2018 година.

Читателско гласуване за най-добър разказ от шорт-листата, публикуван на сайта ГодЛитературы.РФ, — до 6 октомври 2018 година.

Отчитане на резултатите, определяне на победителите според мнението на журито/читателското гласуване и публикуване на фамилиите им на сайта ГодЛитературы.РФ — до 10 октомври 2018 година.

Тържествено награждаване на победителите ще се състои в навечерието на юбилея на И. С. Тургенев. Точното време и място ще бъдат обявени допълнително.