Чуждестранните ни сънародници са поканени да вземат участие в Общоруската премия "Ключевое слово"

Compressed file

Стартира приемането на заявки за II Общоруска премия за съхранение на езиковото многообразие «Ключевое слово» - „Ключова дума“ (конкурс за най-добрите реализирани проекти). Тази премия е инициирана от Федералната агенция по въпросите на националностите (ФАДН) през 2017 година с цел съдействие на съхранението на езиковото многообразие в Руската Федерация.

«Миналата година, когато премията се проведе за първи път, ние получихме над 500 заявки. Благодарение на активното участие на водещи университети и институти, обществени организации, селски библиотеки, които работят на места, в своите селища, както и на неравнодушните жители – учени и просто подвижници, ние видяхме, колко актуални са въпросите за съхранението и развитието на руския език и езиците на народите на Русия в мащабите на цялата страна и даже света. „Надявам се, че тази година интересът към премията, която доказа, че е полезна и търсена, ще бъде също толкова висок», - отбеляза ръководителят на ФАДН на Русия Игор Баринов.

За участие в конкурса са поканени  сънародници, живеещи в чужбина.

"Уверен съм, че премията ще стане площадка за обединение на единомишленици и най-добрите руски и чуждестранни практики", - добави ръководителят на Федералната агенция по въпросите на националностите в Русия  Игор Баринов.

В рамките на премията са предвидени 7 номинации: «Най-добър мултимедиен проект», « Най-добър издателски проект», « Най-добър научен проект», «Най-добра социална инициатива», «За популяризация на езиците на Русия в чужбина», «За особени заслуги» и специалната номинация «Социално отговорен бизнес».

Заявки се приемат до 1 септември на електронна поща:  premia@fadn.gov.ru

След това Експертният съвет, в чийто състав влизат известни в страната и света учени и обществени дейци, занимаващи се с въпросите на съхранението на езиковото многообразие, ще пристъпи към оценка на проектите. Победителите ще бъдат наградени в началото на октомври в Москва на форума-диалог «Езиковата политика: общоруска експертиза».

Напомняме, че миналата година лауреати на «Ключова дума» станаха:

«Корпус на вепския език» (Република Карелия) – най-добър научен проект;

«Голям речник на руския език» (Москва) – най-добър издателски проект;

Научно-образователен център «Институт на Каюм Насъри» (Република Татарстан) - за популяризация на езиците на Русия в чужбина;

«Дом на карелския език» (Република Карелия) – най-добра социална инициатива;

«Електронен депозитарий за фолклор на обските угри и самодийци» (Ханти-Мансийски АО) – най-добър мултимедиен проект;

Академик Виталий Григориевич Костомаров (Москва) – за особени заслуги;

Компанията «Сахалин Енерджи» (Сахалинска област) – социално отговорен бизнес.