Руско-Балкански младежки форум

Compressed file

Рязанският държавен университет „С.А. Есенин“ и студентското обществено обединение «Руски клуб» към РДУ „С.А. Есенин“ с подкрепата на Федералната агенция по въпросите на младежта („Росмолодёжь“) провеждат Руско-Балкански младежки форум от 29 август до 3 септември 2018 година в гр. Рязан (Русия). Участници в него ще бъдат 100 души от различни субекти на Руската Федерация и Балканските страни: лидери и активисти от студентски организации; ръководители на младежки организации и членове на младежки организации; членове на младежките крила на политически партии и млади парламентаристи; млади изследователи и учени; млади блогери и журналисти; младежи, изучаващи руски език и млади преподаватели по руски език и култура;  дейци от сферата на обществената дипломация и международното младежко сътрудничество.

Ключовите цели на форума са: развитието на ефективно младежко сътрудничество и активизация на взаимодействието между представителите на младежта на Русия и Балканските страни чрез обсъждане на актуалния дневен ред в сферите на международните отношения, младежката политика, популяризацията на руския език и историята и работа с младежта в страните участнички във форума; създаване на условия за обмяна на опит и формиране на двустранни проектни инициативи в социалната, културна и научна сфера; създаване на условия за обмяна на опит и формиране на двустранни проектни инициативи в социалната, културна и научна сфера; акцентиране на вниманието на обществото, органите на държавната власт и медиите върху позитивния опит в развитието на руско-балканските отношения по примера на младежкото сътрудничество.

Задачи на форума:

— предоставяне на площадка за обсъждане на обществената дипломация в Русия и Балканските страни и ролята на младежките лидери в осъществяването й;
— съдействие при разработката и успешната реализация на младежки руско-балкански социално-ориентирани проекти, както и на професионалното участие на младежките НПО на страните в програмите на обществената дипломация на национално и международно ниво;
— предоставяне на площадка за консолидация на младежта и младежките НПО от регионите партньори на Русия и Балканските страни;
— обсъждане на ролята на руския език в Балканския регион.

Тематични секции на форума:

— Проблеми на безопасността в Балканските страни: ролята на младежта в процеса на решаването им;
— Проблемите на многоезичието и ролята на руския език в Балканския регион;
— Ролята на Русия и младежкото взаимодействие в развитието на Балканския регион.

Работен език на форума: руски

Изисквания към кандидатите:

  • възраст 18-35 години;
  • гражданство на Русия и / или балканските страни;
  • опит в участието и / или организацията на международни младежки мероприятия;
  • знание на руски език;
  • готовност да провеждат дейност, свързана с разпространението и популяризацията на знанията, с използването на опита, получен по време на форума;
  • готовност да вземат участие във всички мероприятия, планирани в рамките на програмата на форума.

Условия за участие:

  • пребиваването, храненето, културните мероприятия, както и пътуването по маршрута Москва-Рязан-Москва заплащат организаторите на форума;
  • пътуването от мястото на постоянно местоживеене до Москва и обратно участниците заплащат самостоятелно;
  • организаторите оказват съдействие при издаването на виза за посещение на Руската Федерация. Консулските услуги и визовата такса участниците заплащат самостоятелно и / или те са за сметка на изпращащата организация.

Набирането на чуждестранни и руски участници ще продължи до 3 август 18:00 (МСК)

Линк за регистрация на чуждестранните участници: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezaZlcZpmtrRyjSFnR3WT-84P_HyhdAlUdOxXUPtCtdHYgHQ/viewform

Регистрация на руските участници е открита в системата АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/event/13587

Резултатите ще бъдат обявени до 10 август 2018 година 18:00 (МСК)

Контактна информация: international@rsu.edu.ru