Финансовият университет към Правителството на РФ провежда "Международен конкурс за младежи"

Compressed file

Каним кандидат-студентите от България, владеещи руски и английски език, да вземат участие в "Международном  конкурсе для молодежи" („Международен конкурс за младежи“), който се провежда от Финансовия университет към Правителството на Руската Федерация.  

За участие в Конкурса на доброволна и безплатна основа са поканени чужди граждани и лица без гражданство, в това число сънародници, живеещи зад граница, усвояващи образователни програми от основното и средно общо образование, както и випускниците на чуждестранни образователни организации.

На победителите в Конкурса по решение на Академичния съвет се предоставя правото да бъдат записани във Финансовия университет в бакалавърски програми по направленията на подготовка, съответстващи на профилю (профила) на Конкурса, в рамките на квотата за самостоятелен подбор на чуждестранни граждани за обучение по основни образователни програми за висше образование в Руската Федерация за сметка на бюджетни субсидии от федералния бюджет.

На спечелилите Конкурса по решение на Академичния съвет при успешно преминаване на встъпителните изпитания се предоставя 50 % намаление за целия период на обучение за платените места по договорите за оказване на платени образователни услуги по бакалавърските програми, съответстващи на профи​лям (профилите) Конкурса. 

Регистрацията за участие в конкурса започва от 1 септември 2018 година на сайте Финансового университета (на сайта на Финансовия университет).