В София ще се проведат курсове за повишаване квалификацията на учители-русисти

Compressed file

Руският университет за дружба между народите по поръчение на Россотрудничество провежда в гр. София курсове за повишаване на квалификацията за педагози от общото и допълнително образование, преподаватели по руски език, образователни организации с преподаване на руски език и обучение на руски език. 

Курсовете се състоят от два етапа - задочен и очен. 

Задочният етап курсистите преминават на сайта http://www.rusist24.ru/. Информация за достъп до сайта ще бъде получена след регистрация в програмата. Очният етап ще се проведе от 1 до 5 октомври 2018 година в Руския културно-информационен център в София (ул.Шипка, 34). Общата продължителност на курса е 72 академични часа. След края на обучението се издава удостоверение за повишаване квалификацията по установен образец.

За участниците ще има майсторски класове, кръгли маси, делови (ролеви) игри, семинари за обмяна на опит, консултации. 

Участието в програмата е безплатно. Необходимо е да се попълни формуляра за записване и да се изпрати на електронна поща rudn-kursi@yandex.ru, тема на писмото – «Заявка на курсы повышения квалификации».

Работата на курса е организирана по три направления:

1. СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ В МЕТОДИКАТА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

2. РУССКИЯТ ЕЗИК В ДЕТСКА АУДИТОРИЯ: МЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ И ПРАКТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО; СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА С ДЕЦА-БИЛИНГВИ

3. ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В АУДИТОРИЯ НА ВЪЗРАСТНИ: СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИКИ, ПРАКТИКИ, ЕЗИКОВО ТЕСТИРАНЕ

Програмите за повишаване на квалификацията реализират водещи методисти от Руския университет за дружба между народите.