Каним българските университети да вземат участие в Международния шампионат по технологична стратегия "METAL CUP"

Compressed file

Каним българските университети на ШАМПИОНАТ ПО ТЕХНОЛОГИЧНА СТРАТЕГИЯ «METAL CUP. ІV-ТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ»!
Международният шампионат по технологична стратегия «Metal Cup» (metalcup.org) е професионално отборно съревнование на младежки отбори от технически вузове и професионални образователни заведения (техникуми, колежи) за решаване на актуални отраслови задачи (cases) и разработка на проектни решения в промишлеността.
Целта на шампионата е развитие на кадровия потенциал в металургичния отрасъл, укрепване на интернационалните контакти и сътрудничеството на младите специалисти в различните страни, интеграция на най-добрите студенти за разработване на сложни технологични стратегии за развитие на ключови инвестиционни проекти в металургията.
Основната използвана технология на шампионата е кейс-методът, който се използва за решаване на задачите за развитие на промишлеността. Кейсът, използван в шампионата, представлява структуриран аналитичен обзор на текущата дейност в предприятието (отрасъла) с пряка взаимовръзка с реалната работна обстановка в производството. Участниците в шампионата трябва да изучат материала, изложен в кейса, да оценят производствената ситуация, да формират списък на ограниченията за увеличаване на  производството, да предложат и обосноват най-ефективното решение.
Шампионатът по технологична стратегия «Metal Cup» се провежда от 2015 година. През 2016 г. шампионатът се проведе в 8 субекта на Руската Федерация с участието на 35 индустриални партньора. През 2017 година участници в Шампионата бяха студенти от 5 страни на БРИКС, а на територията на РФ броят на етапите на подбор нарасна до 14 (в 12 региона). През 2018 година в шампионата взеха участие 22 града на РФ, над 2000 участника. На Финала излязоха 14 отбора от техническите вузове и професионалните образователни заведения, провеждането бе организирано на площадката на Южно-Уралския държавен университет в град Челябинск.
През 2019 г. централна тема на Шампионата е «ІV-та индустриална революция». Участниците и експертите ще разгледат ред въпроси, свързани с цифровизацията на металургията, въвличането на производствените отпадъци в преработването, с построяването на нови форми на взаимодействие между предприятията с различни продукти, с възникването на нови продукти и пазари.

Ключови дати на Международния финал на Шампионата:
- до 1 юли – приемане на заявки за участие от университетите;
- до 1 август – изпращане на данни за участниците в шампионата (студенти, наставници, съпровождащи лица);
- от 10 август до 1 септември - работа над подготовката на решение на кейса в шампионата;
- до 10 септември – изпращане на предварителните решения на кейса в оргкомитета;
- от 15 до 20 септември – провеждане на финала на шампионата.

Главното събитие на Шампионата - международният финал, ще се състои от 15 до 20 септември в Красноярск (Русия), столицата на зимните студентски игри през 2019 година. Финалът ще се проведе съвместно с Международния конгрес «Цветните метали и минерали 2019» (nfmsib.ru), а негови участници ще бъдат над 10 студентски отбора от различни страни.
Комплектуването на отборите се прави по решение на страната участничка в Шампионата сред студентите от вузовете и професионалните образователни заведения. Броят на участниците в отбора трябва да бъде от 3 до 10 души (без треньора-наставник).

Подробна информация на сайта: http://metalcup.org