XV Международна олимпиада по руски език за ученици от чужбина

Регистрацията на участниците в XV Международна олимпиада по руски език за учениците от чужбина започна на 1 юли 2017 година.

Compressed file

Учредители на Олимпиадата са Министерството на образованието и науката на Руската Федерация, Държавният институт по руски език „А.С.Пушкин“, МАПРЯЛ и РОССЪТРУДНИЧЕСТВО.   

XV Международна олимпиада по руски език ще се проведе по две конкурсни направления:

- за ученици от горните класове на чуждестранните училища, в които се изучава руски език като чужд;

- за ученици от горните класове на чуждестранни училища, в които децата се обучават на  руски език.

Етапът на подбор и полуфиналът на Олимпиадата се провеждат дистанционно на портала «Образование на русском». Това дава възможност на всички желаещи да изпробват силите си, независимо от нивото на владеене на езика и местожителството им.

В Олимпиадата могат да участват  ученици от 8-11 класове на чуждестранните училища,  гимназии и лицеи. Тези ученици имат статут на индивидуални участници, които ще трябва да преминат етапа на подбора за да отидат на полуфинал.  

За участие в Олимпиадата са поканени и отбори, формирани от действителни членове на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) от средите на националните обединения на преподавателите по руски език и литература, по славистика. Националните отбори, в които влизат победители от различни олимпиади по руски език, се освобождават от етапа на подбора и преминават веднага на етапа на полуфинала на Олимпиадата.

      Етапи на провеждане на  Олимпиадата:

  • регистрация на портала «Образование на русском» (pushkininstitute.ru) за всички участници в Олимпиадата – от 01 юли 2017 година до 30 септември 2017 година;
  • етапът на подбор за индивидуалните участници ще започне във втората половина на юли 2017 година и ще продължи до 30 септември 2017 година;
  • полуфинал – от  1  до 20 октомври 2017 година;
  • финалът на Олимпиадата ще се състои на 4 – 17 декември 2017 година в Москва. 

На финала ще бъдат поканени онези 150 деца, които покажат най-добри резултати в предходните етапи.

Допълнителна информация можете да получите на портала на Държавния институт за руски език „А.С. Пушкин“ «Образование на русском»: pushkininstitute.ru

Каним за участие в Олимпиадата всички, които обичат руския език!

Документи

Условия и ред за провеждане на Олимпиадата