Презентация на книгата на Илка Бирова "Играта в обучението по руски език като чужд "

Compressed file

Каним на презентацията на книгата на д-р Илка Бирова, преподавател в катедрата по руски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ "Играта в обучението по руски език като чужд (изследване на играта като образователен феномен)“. Книгата ще бъде полезна на преподавателите по руски език като чужд, както и на всички, които изучават руски език.

В книгата играта се разглежда като образователен феномен в контекста на различни хуманитарни науки, дадена е дефиниция на играта в лингводидактиката, показана е спецификата й. В книгата е представено използването на игровите технологии на различните етапи в обучението по руски език като чужд в детската и възрастната аудитория.