Всички курсове и студии, работещи в РКИЦ през декември 2017 г.

Курсове и студии, работещи в Руския културно-информационен център през декември 2017 г.

Compressed file

За деца на руски език:

 1. Студио по вокал "Репетиция", ръководител Яна Николова (от 5 до 12 години)
 2. Работилница на кукления театър, ръководител Анна Луканова (от 9 години)
 3. Курсове по компютърна графика, ръководители Надежда Рогочая и Владимир Томилов (от 12 години)
 4. Вокално студио "До-ми-солка", ръководител Елена Харлова (от 4 до 10 години) – на руски и български език
 5. Детски четения в библиотеката, ръководител Наталия Ушкова (от 5 до 13 години)
 6. Детско неделно училище, куратор Кирил Воронков (от 6 до 12 години)
 7. Театрално студио, ръководител Татяна Белтюкова (от  7 до 12 години)

За възрастни и деца на руски език:

 1. Работилница "Месеците на славянската година", ръководител Наталия Ушкова (деца от 5 години и родителите им)

За възрастни на руски език:

 1. Курсове по български език като чужд, куратор Олга Бороденко

За деца на български език:

 1. Театрално студио, ръководител Милена Червенкова (от 9 до 14 години)
 2. Вокално студио "До-ми-солка", ръководител Елена Харлова (от 4 до 10 години) – на руски и български език
 3. Хор "Звездица", ръководител Лидия Цанева-Иванова (от 6 до 13 години)
 4. Балетно студио "Силфида", ръководител Галина Сребрева (от 5 години)
 5. Художествено студио, ръководител Павел Николов, (от 6 до 15 години)

За възрастни на български и руски език:

1. Курсове по руски език като чужд, куратор Кирил Воронков

Как да се запишем:

Изтеглете прикрепения файл с разписанието, намерете интересуващото ви студио и елате в посоченото време, за да разговаряте с педагога.