В България разговаряха за културното наследство в мултимедийното образователно пространство

Семинар "Културното наследство в мултимедийното образователно пространство" се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Compressed file

Проектът на Россътрудничество се реализира от Института за непрекъснато образование (гр. Москва). Лектор бе културологът, кандидат на науките, доцент, почетен работник на висшето професионално образование, завеждащ катедрата по междукултурни комуникации Лилия Ковтун.

Програмата е насочена към използване на мултимедийни технологии в обучението по език и култура с примери от устното народно творчество на Русия и България. Особена роля в програмата е отделено на работата с мултипликационни и игрални филми в изучаването на езика.

Compressed file
Compressed file