35 години обучение на руски език в училище „Сава Доброплодни“ в Шумен

Средно училище „Сава Доброплодни“ в гр.Шумен е най-голямото в Шуменска област, в него учат 1340 деца. Училището отбелязва значима дата – 35 години от въвеждането на обучение на руски език. За дългия път, изминат от училището, ни разказа преподавателят Елена Станева.

Compressed file

Работя в това училище от есента на 1980 година, затова го смятам за свое.

Това е средно училище „Сава Доброплодни“, най-голямото училище в Шуменска област. В него учат над 1300 ученици, много от които изучават руски език от втори до дванадесети клас като първи или втори чужд език.

В своето развитие училището премина през няколко етапа. През 1982 г. на базата на обикновеното Седмо основно училище «Антон Иванов» бе създадено Единното средно политехническо училище с преподаване на руски език. Освен засилено изучаване на руски език и литература, тук на руски език се преподаваха география, история, биология, математика, музика и други предмети.

След десет години, през 1992 г., започна профилно обучение по музика, хореография, изобразително изкуство. Всъщност учебното заведение се превърна в Средно общообразователно училище „Сава Доброплодни“ със засилено изучаване на чужди езици и предмети от областта на изкуството. Но много жители на Шумен до ден днешен го наричат Руското училище или Руската гимназия.

Важно е да се отбележи, че традициите, свързани с преподаването и изучаването на руски език, тук се запазват и успешно се развиват вече 35 години. През изминалите години възпитаниците на училището са участвали в 22 Национални олимпиади по руски език, при това 21 пъти са стигали до финала, а седем пъти са ставали даже лауреати и победители в своите възрастови групи.

Имахме и лауреати от Международни олимпиади. През 1987 г. десетокласничката Габриела завоюва златен медал на заключителния тур на Олимпиадата в Москва и получи правото да бъде приета в МГУ „М.В.Ломоносов“ без изпит. През 2005 г. Михаил бе поканен в Москва след като стана победител в Откритата международна олимпиада на учениците по руски език.

През 2010 година бе осъществен прием на ученици в осми клас – първият в Шуменска област и вторият в Североизточна България клас с интензивно изучаване на руски език.

Много често талантливите възпитаници на училището вземат участие и заемат първите места в национални и международни конкурси за декламатори на руски език, в много международни творчески конкурси за есета и съчинения, както и в театрални фестивали и лингвистични състезания.           

През 2003 г. нашето училище влезе в Националната мрежа на базовите училища с изучаване на руски език. Всяка година ние получаваме дарения от учебна, методическа и художествена литература, както и аудио- и видео-дискове от Правителството на Москва и фондация „Русский мир” със съдействието на Посолството на РФ в България и Национално движение „Русофили”. Скъп подарък стана за нас и художествената литература, получена преди 5 години от „Дом русского зарубежья им. А. Солженицына“ („Дом на руската чужбина „А.Солженицин“). Книгите и албумите заедно с всички материали заемат достойно място в кабинета по руски език и оказват неоценима помощ в работата на учителите.

 Необходимо е да подчертая колко е важно тясното сътрудничество с Руски клуб «Славяни 2000» в Шумен. Председателят на Руския клуб Т. Ф. Стилиянова често ни кани на Нова година и на Сирни заговезни (Масленица). Моите ученици ежегодно вземат участие в Международната обществена акция «Георгиевска лента» и в концертите по случай Деня на Русия. През последните 5 години ние съвместно отбелязахме Деня на Добротата, проведохме брейн-ринг «Поехали», първия танцов форум «Стихията на руския танц», литературен трекинг в чест на 70-та годишнина от Победата над фашизма. А на 25 януари 2016 година Тамара Фьодоровна и членовете на Руския клуб бяха наши гости на урока по руски език, посветен на Татянин ден.

Compressed file