Всички курсове и студии, работещи в РКИЦ през януари 2018 г.

Compressed file

Студиите в РКИЦ започват работа от 10 януари в предишния режим. Студиото „Славянските месеци на годината“ (ръководител Наталия Ушкова) започва работа от 1 февруари. Относно възможни промени в работата през януари се информирайте от водещите педагози.

Курсовете по руски език като чужд и по български език работят в предишния режим.

За децата на руски език:

1. Студио по вокал "Репетиция", ръководител Яна Николова (от 5 до 12 години)

2. Ателие при кукления театър, ръководител Анна Луканова (от 9 години)

3. Курсове по компютърна графика, ръководители Надежда Рогочая и Владимир Томилов (9-12 години)

4. Вокално студио "До-ми-солка", ръководител Елена Харлова (от 4 до 10 години)

5. Детски четения в библиотеката, ръководител Наталия Ушкова (от 5 до 13 години)

6. Детско неделно училище, куратор Кирил Воронков (от 6 до 12 години)

7. Театрално студио, ръководител Татяна Белтюкова (от 7 до 12 години)

За възрастни и деца на руски език:

1. Ателие "Славянските месеци на годината", ръководител Наталия Ушкова (деца от 5 години и родителите им)

За възрастни на руски език:

1. Курсове по български език като чужд, куратор Олга Бороденко

За деца на български език:

1. Театрално студио, ръководител Милена Червенкова (от 9 до 14 години)

2. Вокално студио "До-ми-солка", ръководител Елена Харлова (от 4 до 10 години)

3. Хор "Звездици", ръководител Лидия Цанева-Иванова (от 6 до 13 години)

4. Балетно студио "Силфида", ръководител Галина Сребрева (от 5 години)

5. Художествено студио, ръководител Павел Николов, (от 6 до 15 години)

За възрастни на български и руски език:

1. Курс по руски език като чужд, куратор Кирил Воронков

Как да се запишете:

Изтеглете прикрепения файл с разписанието, намерете интересуващото ви студио и елате в посоченото време, за да поговорите с педагога.