Россътрудничество и Институтът за руски език „А.С. Пушкин“ започват съвместен проект «Магистри по руски език»

Ръководителите на Россътрудничество, Държавният институт за руски език „А.С. Пушкин“ и представители на Експертно-консултационния съвет за популяризация и подкрепа на руското образование, наука и руски език в чужбина към Россътрудничество представиха нов съвместен проект, насочен към разширяване възможностите за преподаване на руски език в чужбина.

Compressed file

«Въпреки неблагоприятната световна политическа конюнктура ние наблюдаваме повишаване на интереса към руския език в света, опитваме се да се възползваме от това и да развием този процес, – отбеляза ръководителят на Россътрудничество Елеонора Митрофанова. - В днешната ситуация е изключително важно да отделяме особено внимание на подготовката на квалифицирани кадри, на формирането на кадрови резерв от високо професионални специалисти».

Според организаторите на проекта, своята съвместна задача те виждат в организацията на системен, опростен и прозрачен подбор на най-добрите магистри, които да бъдат изпратени в чужбина за работа с хората, които искат да учат руски език.

За тези цели се организира общоруски студентски конкурс. Можете да вземете участие в него като се регистрирате на портала www.magistr.world. Обучението и сертификацията на победителите в конкурса ще осъществява институт „А.С.Пушкин“.

«Самите конкурсни задачи включват тест, проверяващ познаването на правилата на руския език и тест по методика на преподаването на руски език като чужд, - разказа ректорът на институт „Пушкин“ Маргарита Русецкая. - Ние разбираме, че стажът е само част от професионалния път. За институт „Пушкин“ този конкурс е интересен още с това, че той дава възможност да се формира база от бъдещи компетентни преподаватели, работещи по съвременни методики. Универсални специалисти, русисти от новото поколение, които ще станат проводници на достъпно и качествено образование по руски език, носители на университетски методики, без значение от местоработата им и страната, в която живеят. В перспектива те могат да станат и онлайн-преподаватели – тутори на портала «Образование на руски» pushkininstitute.ru».

Още от октомври 2018 година ще бъдат организирани стажове на магистри от програмите по руски език като чужд от руските вузове в базата на руските центрове за наука и култура в чужбина. Россътрудничество предоставя площадките на представителствата за преминаване на практиката в 10 страни: Аржентина, Армения, Азербайджан, България, Виетнам, Индия, Куба, Монголия, Непал, Финландия.

През 2018-2019 учебна година над 100 души (магистри от руски университети) ще отидат на стаж в базата на центровете на Россътрудничество и чуждестранните университети.

В плановете на организаторите през следващата година влиза увеличаване на тази цифра до 500 души, както и разширяване списъка на страните до 30.

В конкурса «Магистри по руски език» могат да участват магистранти, отговарящи на следните изисквания:

- обучават се по програмата «Руски език като чужд» (2 курс на магистратурата);

- имат положителни оценки след края на обучението в 1 курс;

- имат препоръки от образователната организация за висше образование, в която се обучават;

- знаят английски език и/или езика на страната, в която ще стажуват (ниво, не по-малко от А2).

Провеждането на Конкурса включва следните етапи:

I тур – конкурс на представените портфолио;

II тур – изпълняване на задачи по диагностика нивото на формираните  компетенции в областта на руския език и нивото на формираните професионални компетенции в областта на методиката на преподаване на руски език като чужд; презентация на занятие по руски език като чужд.

За участие в конкурса участникът трябва да изпрати заявка и портфолиото си (в електронен вид) на адреса на оргкомитета на конкурса.

Всички участници в Конкурса трябва да се регистрират на Интернет-портала www.magistr.world. Линкът на портала е публикуван на сайта на Россътрудничество.

Резултатите от Конкурса ще бъдат обявени през октомври 2018 година.