Научната конференция "1968 - годината, която промени света" се проведе в РКИЦ

Организатори на научната конференция бяха Центърът за исторически и политологически изследвания и представителството на Россътрудничество в България с подкрепата на фондация "Солидарно общество" и Националния политически институт „Димитър Благоев“. В конференцията взеха участие историци, политолози, специалисти по международни отношения, философи, социолози и дипломати. Особено трябва да отбележим участието на младите учени и докторанти от Българската академия на науките и различни вузове.

Compressed file

От името на представителството на Россътрудничество в България събралите се бяха приветствани от сътрудника в РКИЦ Константин Пеев. В своето слово той се спря на основните събития, тенденции, анализи и резултати от водещите политически и обществени събития през 1968 година в Далечния Изток, в Европа, в Северна и Южна Америка. 

В хода на дискусията се изказаха проф. Антоний Тодоров, докторант Ивана Николова, докторант Евгений Кандиларов, докторант Александър Сивилов, проф. Искра Баева, докторант Марина Баракова, докторант Евгения Калинова,  доц. Наталия Христова, докторант Ивелин Николов. 

Модератори на дискусията бяха проф. Максим Мизов и докторант Ивелин Николов. 

Обсъждаха се въпроси за бунта против патриархалните порядки, протестните движения и социалната борба в Япония през 1968 година, отражението на 1968 година в латиноамериканското общество и в американската история, в Източна Европа, в КНР. Особено място бе отделено на 1968 година в България. 

Compressed file