XIV Международна научна конференция "Космос, екология, безопасност" започна работа в РКИЦ в София

Compressed file

Конференцията през 2018 година е посветена на 30-та годишнина на научната програма "Шипка" и мисията на българския космонавт Александър Александров. Организатори на конференцията са Българската академия на науките (Институтът за космически изследвания и технологии), Българското астронавтично дружество и представителството на Россотрудничество в България.   

С встъпително слово на тържественото откриване на конференцията се изказа член-кореспондентът от БАН Петър Гецов, от името на представителството на Россотрудничество в България събралите се приветства и.д. ръководител Наталия Киктенко.

На първата пленарна сесия изнесоха доклади професор Райнер Ройтер (от университета в Олденбург, Германия), Зденек Немечек (Прага, Чехия), Йорданка Семкова (България). В първия ден на работа на конференцията се състоя и кръгла маса с участието на млади учени по програмата "Коперник". 

Конференцията ще продължи работата си в базата на Руския културно-информационен център до 9 ноември. Ще бъдат изнесени доклади в областта на космическата физика, аерокосмическите технологии и биотехнологии, отдалечените геоинформационни системи, екологичния и рисков мениджмънт, космическите материали и нанотехнологии. 

Почетен председател на конференцията е академик Юлиан Ревалски, председател - член-кореспондентът от БАН Петър Гецов, вице-председател - проф.Гаро Мартиросян, секретар - асоц. проф.  д-р Лъчезар Филчев. Членове на организационния комитет са: проф. Цветан Дачев, ассоц. проф. д-р Мария Димитрова, д-р Константин Пеев, д-р Красимир Стоянов, както и Валерий Васев, Марияна Тончева и Аделина Кузева.