В РКИЦ в София се проведе конференцията "Екологията и гражданското общество"

Compressed file

Центърът за исторически и политологически изследвания и фондация "Солидарно общество" с подкрепата на представителството на Россотрудничество в България проведоха в конферентната зала на РКИЦ научно-теоретична конференция на тема "Екологията и гражданското общество".

Водещ дискусията беше професор Максим Михов. 

Основните теми, разгледани на конференцията бяха: взаимодействието между природата, обществото и икономиката, екологичната култура и екологичното съзнание, ролята на държавните и неправителствените организации в опазването на екосистемата. 

Свои доклади представиха проф. д-р Боян Дуранкев, акад. проф. д.ф.н. Орлин Загоров, докторант Даниела Василева, д-р Вихра Павлова, проф. д.и.н. Нина Дюлгерова, проф. д.с.н. Таня Неделчева, д-р Вяра Ганчева, проф. д.с.н. Анна Мантарова, д-р Ивона Никова, д-р Борислава Стоименова, д-р Албена Накова, доц. д-р Еля Цанева, д-р Йелис Еролова, докторант Димитър Събев, д-р Ива Куюмджиева, д-р Николай Михайлов, д-р Нели Стефанова, д-р Анна Лозева, д-р Яна Събева и проф. Максим Мизов. 

Заключително слово произнесе д-р Константин Пеев, който говори за това, колко важно е сега, през 21 век, да се върнем към идеите на руския учен Вернадски. С него единогласно се съгласиха всички присъстващи.