В РКИЦ в София се състоя научно-теоретична конференция на тема "Отчуждението в съвременното българско общество"

Compressed file

Организатори на конференцията са Центърът за исторически и политологически изследвания, представителството на Россотрудничество в България, фондация "Солидарно общество".

 

Модератор на дискусията от българска страна беше проф. д.с.н. Максим Мизов. Руският културно-информационен център в София бе представен от сътрудника в центъра Константин Пеев. 

Бяха изнесени общо 29 доклада, посветени на темата за отчуждението. Ето и някои от темите на докладите: социологическите проекции на отчуждението (проф. д.с.н. Михаил Мирчев), поколението на стреса (Ана Пиринска), разпадът на родовите връзки (проф. д.с.н. Таня Неделчева), отчуждението в дигиталното пространство - ново бягство от политиката (гл.ас. д-р Александър Димитров), причините за социалното отчуждение на съвременния човек - екологични ракурси  (докторант Даниела Василева). 

Конференцията завърши с дискусия по прочетените доклади. Материалите на конференцията ще бъдат издадени в тематичен сборник.