Учи се в Русия! Това ще даде старт на твоето успешно бъдеще! Открит е приемът на заявки за обучение в руските вузове през 2019/2020 година

Compressed file

Безплатно образование в Русия може да се получи както по основните образователни програми (бакалауреат, специалитет, магистратура, докторантура), така и по програмите за допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията). За участие в мероприятията по подбора за 2019/2020 учебна година е необходимо да попълните електронна анкета на портала http://russia.study/ и да приложите необходимите документи.

На кандидатите се предоставя правото самостоятелно да изберат мястото на бъдещото си обучение - от три до шест вуза в Русия (не повече от два в един федерален окръг на РФ, както и в Москва и Санкт Петербург).

Кандидатите за обучение по направленията за подготовка (специалности) от групата «Изкуство и култура» е необходимо да издържат творчески изпити непосредствено във вузовете.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ОСНОВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ (бакалауреат, специалитет, магистратура, докторантура):

1. Попълнена анкета на портала RUSSIA.STUDY

2. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца след датата на началото на обучение на кандидата: четливи страници, съдържащи базовите данни за издаване на покана).

3. Копие на медицинското заключение, в което е посочено, че няма противопоказания за обучение в Руската Федерация (медицинско удостоверение, медицинско направление).

4. Копие на медицинската справка за отсътствие на ХИВ и СПИН (валидността и е 6 мес.)

5. Копие на документите за образование, в което са посочени изучаваните предмети и получените по тези предмети оценки (точки).

* учащите се в училища или вузове представят академична справка от организацията, в която се обучават, с оценките за времето на обучението си през последните 3 години.

5. Списък на публикуваните научни работи и (или) реферат (за кандидатстващите докторантура).

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (повишаване на квалификацията):

1. Попълнена анкета на портала RUSSIA.STUDY.

2. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца след датата на началото на обучение на кандидата: четливи страници, съдържащи базовите данни за издаване на покана).

3. Копие на документа за образование и (или) квалификация, съответстващ на средно професионално или висше образование.

 

Всички документи трябва да са преведени на руски език, заверени нотариално и в електронен вид качени на сайта на RUSSIA.STUDY.

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕСТОЙ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

На пристигналите да се обучават студенти и докторанти се предоставя безплатно обучение и държавна академична стипендия.

Осигуряването на общежитие се осъществява при условията, определени за руските граждани, обучаващи се за сметка на средства от федералния бюджет.

Медицинското обслужване се предоставя на базата на полица за медицинска застраховка, купена на територията на Русия с лични средства.

КЪДЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КАНДИДАТЪТ?

В представителството на Россотрудничество в България (Руски културно-информационен център в София, гр. София, ул. Шипка, 34).

Контактен телефон: +359 2 943-32-93, ел. поща: ru-study@mail.ru;

Кандидатът трябва да се регистрира на портала RUSSIA.STUDY, да приложи необходимите документи и да чака одобрение от страна на вуза.

 

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация и Россотрудничество всяка година от ноември до април провеждат кампания за подбор на чужди граждани и сънародници, живеещи зад граница, за безплатно обучение в над 500 водещи вуза на Русия по квота, предоставена от правителството на Руската Федерация за сметка на средства от федералния бюджет.

Квотата, определяна за България, се увеличава с всяка изминала година. Ако през 2013 година тя наброяваше 50 души, то през 2018 година достигна 220. Всяка година броят на желаещите да се обучават в Русия превишава квотата, а това потвърждава високото ниво на руското образование и нарастването на интереса на българите към обучението в Русия.

Програмата се реализира от 2013 година, към днешна дата в Русия се обучават или вече са завършили над 800 български граждани. Програмата действа без всякакви задължения на кандидата след края на обучението, както и без изисквания към нивото на владеене на руски език. Руски език може да се научи в интензивните курсове в Руския културно-информационен център или в подготвителните факултети във вузовете в Русия.