Презентация на книгата "Бял реванш в страната на алените рози" се състоя в представителството на Россотрудничество в България

Compressed file

В РКИЦ се състоя презентация на научно-популярната книга «Бял реванш в страната на алените рози. Александър Гучков и държавният преврат от 9 юни 1923 година в България» на доктора на историческите науки, директор на Института за исторически и социално-политически изследвания (Русия, гр.Новосибирск) Виктор Козодой. Въпреки лятната жега и времето на отпуските, мероприятието предизвика интерес у представителите на българската преса, научните и обществените дейци. На презентацията на книгата присъстваха собственият кореспондент на ИТАР-ТАСС И.Ленкин и съветникът от Посолството на Русия в България Р.Шестаков.

Каква може да е връзката между големия руски политик и преврата в далечна България? Какво отношение е имал Гучков към България?.. За какво му е било нужно да организира преврат?.. И какво изобщо са правили руснаците и руската армия на генерал Врангел в България през 1923 година?... На всички тези въпроси дава отговор книгата на д.и.н. В. Козодой. Деветоюнският преврат от 1923 година в България се разглежда като продължение на Гражданската война в Русия, като противостояние между «белите» и «червените» след като армията на Врангел напуска Русия.

Ето какво казва за своята книга самият д.и.н. В. Козодой: "В биографията на А. И. Гучков «българският гамбит» е своего рода неговият «дубъл» в планирането и организацията на мероприятия по смяна на властта в държавата, имайки предвид ролята и участието му в събитията от февруари 1917 година в Русия. В българските събития се проследява аналогична последователна «технологична» разработка и същата липса на «стихийност» в процесите… Имайки обширна информация за «дубъла» на А. И. Гучков за смяна на властта, съотнасяйки събитията от преврата в България през 1923 г. със събитията от февруари 1917 г. в Русия и анализирайки хода на мислите и действията на Гучков, ние получаваме своеобразен ключ към разбирането на неговата организационно-управленческа дейност в революцията от 1917 година в Русия. Именно това е главното, заради което е необходимо да се изучава историята на пребиваването на руската емиграция и ролята й в събитията от 1920-те години в България.

За автора

Виктор Иванович КОЗОДОЙ

Доктор на историческите науки, директор на Института за исторически и социално-политически изследвания в гр.Новосибирск

Сфера на научните му интереси: история на обществено-политическия живот в Сибир, история на Великата руска революция, организационно-управленчески аспекти на превратите и революциите в Русия и чужбина, биографията на Александър Иванович Гучков.

През 1990 година завършва Новосибирския държавен педагогически институт, историческия факултет по специалността «История и педагогика».

През 2000 година защитава дисертация за придобиване на научната степен „кандидат на историческите науки“ на тема «Формиране на многопартийността в Западен Сибир. 1988-1995 г.» в Новосибирския държавен университет.

През май 2009 година в Москва защитава докторска дисертация на тема «Обществено-политическият живот в Сибир (втората половина на 1980-те – средата на 1990-те години)».

Автор, съавтор и редактор на единадесет монографии, книги и сборници:

 • «Политический спектр. Формирование многопартийности в Западной Сибири 1986–1996 гг.» (в соавторстве, 2003 г.);
 • «Формирование многопартийности в Сибири в 1985–1996 гг.» (2004 г.);
 • «Власть, общество, выборы. Политические развитие Новосибирской области в 2000–2003 гг.» (в соавторстве, 2005 г.);
 • «Новосибирск: Время, вперед! Общественно-политическое развитие Новосибирска 2000–2008 гг.» (в соавторстве, 2008 г.);
 • «Общественно-политическая жизнь Сибири: вторая половина 1980‑середина 1990-х гг. (Историографический аспект)» (2009 г.);
 • «Сибирский разлом. Общественно-политическая жизнь Сибири: 1985‑1996 гг.» (2011 г.);
 • «Годы свершений. История Заельцовского района г. Новосибирска. 1940-2010 гг.» (в соавторстве, 2012 г.);
 • «Гучков Александр Иванович и Великая русская революция» (2015 г.);
 • «В авангарде молодежи. История Новосибирского комсомола (1918-1991 годы) (в соавторстве, 2018 г.);
 • «Российская молодежь: от комсомола к современным формам политической организации. Материалы межрегиональной научно-практической конференции (Новосибирск, 30-31 октября 2018 года) (редактор, 2018 г.)
 • «Белый реванш в стране алых роз. Александр Гучков и государственный переворот 9 июня 1923 года в Болгарии» (2019  г.)