Compressed file

Павел Владимирович Журавльов

ръководител на представителството на Россътрудничество в Република България, директор на Руския културно-информационен център

Кандидат на философските науки, доцент, държавен съветник на Руската Федерация 2  клас

Награди и поощрения

Почетна грамота на Президента на Руската Федерация

Биография

Роден е на 24 ноември 1969 година в град Енгелс, Саратовска област

Образование

Руска академия за държавна служба «Политология и политическо управление»

Трудова дейност

Министерство по въпросите на младежта, спорта и туризма на Саратовска област, заместник-министър

Апарат на пълномощния представител на Президента на РФ в Приволжкия федерален окръг, федерален инспектор в Саратовска област

Министерство на Руската Федерация по въпросите на печата, телевизионното и радиоразпръскване и средствата за масова комуникация, ръководител на Приволжкото окръжното междурегионално териториално  управление

Федерално държавно учреждение «Апарат на Обществената палата на Руската Федерация», заместник-ръководител

Открито акционерно дружество «Атомредметзолото», заместник генерален директор по стратегическите комуникации

Федерална агенция по въпросите на Общността на независимите държави, сънародниците, живеещи в чужбина, и по международно хуманитарно сътрудничество, началник Управление за хуманитарно сътрудничество и младежка политика

Със заповед на Россътрудничество от 16.11.2016 г. № 745 ЛЗ е назначен за ръководител на представителството на Федералната агенция по въпросите на Общността на независимите държави, сънародниците, живеещи в чужбина, и по международно хуманитарно сътрудничество в Република България.