Образование

Бесплатное образование в России - это реальность! Регистрируйтесь на www.future-in-russia.com

Compressed file

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация и Россотрудничество всяка година от ноември до април провеждат кампания за подбор на чужди граждани и сънародници, живеещи зад граница, за безплатно обучение в над 500 водещи вуза в Русия. Правителството на Руската Федерация предоставя квота за сметка на федералния бюджет.

Безплатно образование в Русия може да се получи както по основните образователни програми (бакалауреат, специалитет, магистратура, докторантура), така и по програми за допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията).

На кандидата се предоставя правото самостоятелно да избере място на бъдещото си обучение от три до шест вуза в Русия (не повече от два в един федерален окръг на РФ, както и в  Москва, и Санкт Петербург).

Програмата действа без всякакви задължения на кандидата след края на обучението, както и без изисквания към нивото на владеене на руски език. Руски език може да се научи в интензивните курсове в Руския културно-информационен център или в подготвителните факултети във вузовете в Русия.

Русия е известна със своите силни научни и академични школи в областта на физико-математическите, естествените, инженерните и хуманитарните науки. Русия е признат световен лидер в подготовката на математици, физици, химици, геолози, инженери, програмисти, филолози, историци, лекари и специалисти от другите естественонаучни области. Това се потвърждава от позициите на руските вузове в международните рейтинги.

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕСТОЙ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

На одобрените по тази програма студенти и докторанти се предоставя безплатно обучение и държавна академична стипендия.

Осигуряването на общежитие се осъществява при условията, определени за руските граждани, обучаващи се за сметка на федералния бюджет.

Медицинското обслужване се предоставя на базата на полица за медицинска застраховка, купена на територията на Русия с лични средства.

КЪДЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КАНДИДАТЪТ?

В представителството на Россътрудничество в България (Руски културно-информационен център в София, гр. София, ул. Шипка, 34).

Контактен телефон: +359 2 943-32-93, 087 777 1633, ел. поща: ru-study@mail.ru;

От 2016 година процедурата за подаване на заявки за обучение в руските вузове по квота бе улеснена. Сега кандидатът трябва да се регистрира на портала                https://future-in-russia.com/, да приложи необходимите документи и да чака одобрение от страна на вуза. Това направи процедурата по подбор на кандидатите по-прозрачна.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ОСНОВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

(бакалауреат, специалитет, магистратура, докторантура):

1. Попълнена анкета на портала https://future-in-russia.com/

2. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца след датата на началото на обучение на кандидата: четливи страници, съдържащи базовите данни за издаване на покана).

3. Копие на медицинското заключение, в което е посочено, че няма противопоказания за обучение в Руската Федерация (медицинско удостоверение, медицинско направление).

4. Копие на медицинската справка за отсъствие на ХИВ и СПИН (валидността й е 6 мес.)

5. Копие на документите за образование, в което са посочени изучаваните предмети и получените по тези предмети оценки (точки).

* учащите се в училища или вузове представят академична справка от организацията, в която се обучават, с оценките за времето на обучението си през последните 3 години.

6. Списък на публикуваните научни работи и (или) реферат (за кандидатстващите докторантура).

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

(повишаване на квалификацията):

1. Попълнена анкета на портала https://future-in-russia.com/.

2. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца след датата на началото на обучение на кандидата: четливи страници, съдържащи базовите данни за издаване на поканата).

3. Копие на документа за образование и (или) квалификация, съответстващ на средно професионално или висше образование.

 

Всички документи трябва да са преведени на руски език, заверени нотариално и в електронен вид качени на сайта на https://future-in-russia.com/.