Праздники

Честит Ден на народните будители!

Compressed file

Скъпи приятели! От името на представителстото на Россоторудничество в Република България бихме искали да ви честитим датата 1 ноември – Деня на народните будители - Общонационалния празник на Република България.

На този свят ден почитаме паметта на българските будители и революционери, които са положили основите на новата българска история и култура - Св.Паисий Хилендарски и Софрони Врачански, братята Миладинови, Иван Вазов, Добри Чинтулов и Любен Каравелов, Георги Раковски, Христо Ботев, Васил Левски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър и много други. Тезипросветители и революционери са успели да дадат тласък на ръста на националното самосъзнание: точно техните идеи са положили основите на борбата на българския народ засъздаване и утвърждаване на независима национална държава България.

Пожелаваме здраве и успех на всички тези, чиято мисия днес е в опазването на  българската духовност, историческата памет, богатато културно наследство, а и също така откриването на нови хоризонти в образованието и науката. Вашата дейност ще вдъхнови съвременното младо поколение да станат достойни приемници на традициите на единния български народ и държава.

Дорогие друзья! От имени представительства Россотрудничества в Республике Болгарии примите поздравления по случаю 1 ноября - Дня народных будителей - Общенационального праздника Республики Болгарии.

В этот святой день мы почитаем память болгарских просветителей и революционеров, заложивших основы новой болгарской истории и культуры - Св.Паисия Хилендарского и Софрония Врачански, братьев Миладиновых, Ивана Вазова, Добри Чинтулова и Любена Каравелова, Георги Раковски, Христо Ботева, Васила Левски, Стефана Караджи, Хаджи Димитра и многих других. Эти просветители и революционеры сумели задать толчок росту национального самосознания: именно идеи будителей легли в основу борьбы болгарского народа за создание и утверждение независимого национального государства.

Желаем здоровья и благополучия всем тем, чья миссия сегодня – сохранение болгарской духовности, исторической памяти, богатого культурного наследства, а также открытие новых горизонтов в образовании и науке. Ваша деятельность вдохновит современное молодое поколение стать достойными преемниками традиций единого болгарского народа и государства.