Историко-мемориальная работа

Честит ден на Съединението!

Compressed file

Днес България отбелязва един от най-светлите и важни празници – Деня на обединение на страната. Един народ, едно семейство са били разделени на две части и денят, когато най-сетне дългоочакваното обединение на България става факт, е един от най-значимите жалони в историята на страната, затова празникът се отбелязва с особен трепет. Българският народ доказа, че притежава воля и смелост самостоятелно да определя своята съдба, да живее в свободна, обединена България.

Представителството на Россотрудничество в България от все сърце желае на братския български народ мир и светлина. Пазете своята достойна и силна страна, приятели! Честит празник!

 

Сегодня Болгария отмечает один из самых светлых и самых важных праздников – День объединения страны. Один народ, одна семья были разделены на две части, и тот день, когда, наконец, произошло долгожданное объединение Болгарии – одна из самых значимых вех в истории страны, поэтому праздник отмечается с особым трепетом. Болгарский народ доказал, что у него есть воля и смелость самостоятельно определять свою судьбу, жить в свободной, объединенной Болгарии.

Представительство Россотрудничества в Болгарии от всей души желает братскому болгарскому народу мира и тепла. Храните свою достойную и сильную страну, друзья!  С праздником!