Подкрепване на позициите на руския език

Един от най-важните инструменти за разширяване на международното културно-хуманитарно сътрудничество на Русия с другите страни е подкрепата и популяризацията на руския език зад граница.     

Compressed file

Руският език заема 6-то място в света според броя хора, които го говорят (след английски, китайски, хинди, испански и арабски); по степен на разпространение той е на 8-о място (след китайски, испански, английски, арабски, хинди, бенгалски и португалски).

По използване в Интернет руският език е на 2-о място. Това е един от най-превежданите езици в света. Сред езиците, на които са преведени болшинството книги, руският е на 7-о място. Сред езиците, от които най-често се превежда, руският е на 4-о място.

Руският има статут на държавен и официален език в Русия и Беларус, той е официалният език на институциите в Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и други страни.   

Руският език е официален или работен език в редица международни организации: ООН и някои нейни дъщерни организации, в ШОС,ОБСЕ, ОНД, ЕврАзЕС, СДА, ОДКБ, ИСО, ЕИЗ, ГУАМ, МФДЧЧ    (Международна федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец)  и КП.

Сега на руски език говорят 146 млн. граждани на Руската Федерация и още 127 млн. в чужбина: Украйна – 36,8 млн., Казахстан – 13,5 млн., Узбекистан – 11, 8 млн., Беларус – 9,3 млн., Полша – 5,5 млн., Германия – 5,4 млн., Азербайджан –4,9 млн., САЩ –3,5 млн., Киргизия – 2,7 млн., Таджикистан – 2,5 млн., Грузия – 2,4, млн., Армения – 2,1 млн., България и Чехия – по 2 млн., Естония – 1,95 млн., Латвия – 1,8 млн., Молдова – 1,7 млн., Сърбия – 1,4 млн., Словакия и Литва – по 1,3 млн., Монголия – 1,2 млн., Израел – 1 млн., Туркмения – 0,9 млн., Китай – 0,7 млн., Приднестровието – 0,5 млн., Абхазия – 0,45 млн. Освен това в Канада, Австралия и Нова Зеландия – 4,1 млн., в Азия – 2,7 млн., в Близкия Изток и Северна Африка – 1,3 млн., в Латинска Америка – 0,2 млн., в Африка на юг от Сахара – 0,1 млн.

Болшинството хора изучават руски език с напълно практически цели: да получат образование в Русия, да работят в Русия. Ако знае руски език, човек може да общува с руски партньори в бизнеса си или да работи в руска компания, която развива дейност в чужбина.

Россътрудничество на системна основа провежда обучение по руски език в курсовете към своите представителства – руските центрове за наука и култура (РЦНК) в 58 страни по света.

Особено внимание се отделя на социалната и професионална насоченост на курсовете, а преподаването е ориентирано към различни целеви аудитории: към работещи в държавните ведомства и служби, в банки, туристически фирми; към децата на сънародниците ни, живеещи в чужбина и деца от смесени бракове. 

Россътрудничество и задграничните му представителства ежегодно провеждат културно-просветителски, образователни и научно-методически мероприятия, насочени към популяризация на руския език и стимулиране интереса на чужденците към изучаването му, както и към повишаване нивото на преподаване на руски език в чуждите страни.