140 години от Освобождението на България

Compressed file