Програми за допълнително професионално образование от МГЛУ

Compressed file

През учебната 2021-2022 г. Московският държавен лингвистичен университет (МГЛУ) реализира както в очен формат, така и онлайн следните програми за допълнително професионално образование (ДПО) на руски като чужд език в рамките на квотата за обучение на чужди граждани и лица без гражданство в Руската федерация, определена от Правителството на Руската федерация, утвърдена със заповед на Министерството на образованието и науката на Русия от 18 декември 2020 г. N 2150, както и на търговски условия:


В рамките на квотата:

1. Лятна школа за преподаватели

Програма за повишаване на квалификацията: Теория и методика на преподаването на руски език като чужд / Theory and Methods of Teaching Russian as a Foreign Language.

Начало на занятията:  15.06.2021

Продължителност: 2 седмици

Натоварване: общо – 144 акад. часа, аудиторно – 72 акад. часа

След края на обучението се издава сертификат.

 

2. Лятна школа за желаещите да изучават руски език

Програма №1: Руски език като чужд / Russian as a Foreign Language.

Програма №2: Руски език като чужд. Ниво за напреднали / Russian as a Foreign Language. Advanced Level.

Начало на занятията:  28.06.2021

Продължителност: от 2 до 8 седмици

Натоварване: общо – 288 акад. часа, аудиторно – 144 акад. часа, не по-малко от 18 акад. часа на седмица

След края на обучението се издава сертификат.

 

3. Програми за изучаване на руски език в продължение на един семестър

Програма №1: Руски език като чужд / Russian as a Foreign Language.

Програма №2: Руски език като чужд. Ниво за напреднали / Russian as a Foreign Language. Advanced Level.

Начало и продължителност на занятията:

Вариант 1: 01.09.2021 (4 месеца) – 1-и семестър, натоварване: общо – 648 акад. часа, аудиторно – 324 акад. часа, не по-малко от 18 акад. часа на седмица.

Вариант 2: 07.02.2022 (5 месеца) – 2-и семестър, натоварване: общо – 720 акад. часа, аудиторно –  360 акад. часа, не по-малко от 18 акад. часа на седмица.

След края на обучението се издава сертификат.

 

4. Програми за изучаване на руски език в продължение на една учебна година

Програма №1: Руски език като чужд / Russian as a Foreign Language.

Програма №2: Руски език като чужд. Ниво за напреднали / Russian as a Foreign Language. Advanced Level.

Начало на занятията: 01.09.2021

Продължителност 10 месеца

Натоварване: общо – 1296 акад. часа, аудиторно – 648 акад. часа, не по-малко от 18 акад. часа на седмица.

След края на обучението се издава сертификат.

 

По тези въпроси можете да се свържете с директора на института за международни образователни програми на Московския държавен лингвистичен университет Константин Едуардович Ковальов на имейл fsd@linguanet.ruk.e.kovalev@linguanet.ru, по телефона +74992453879 и на мобилен телефон +79032057751 (в това число и по WhatsApp и Telegram).

 

Платени допълнителни образователни програми по руски език като чужд:


1. Лятна школа по руски език и култура 2021

Програма по руски език като чужд за слушатели с всякакво ниво на руския език

Начало на занятията:  09.08.2021

Продължителност: 3 седмици

Учебно натоварване: 60 акад. часа

След края на обучението се издава сертификат.

 

2. Лятна школа по руски език и култура 2021 онлайн

Програма по руски език като чужд за слушатели с всякакво ниво на руския език

Начало на занятията:  02.08.2021

Продължителност: 2 седмици

Учебно натоварване: 40 акад. часа

След края на обучението се издава сертификат.

 

3. Курсове по руски език като чужд

Програма по руски език като чужд за слушатели с всякакво ниво на руския език

Начало на занятията:  01.09.2021

Продължителност: от 2 седмици до 11 месеца

Учебно натоварване: минимум 12 академични часа на седмица

След края на обучението се издава сертификат.

 

По тези въпроси можете да се свържете с Управлението за международно сътрудничество и интернационализация на имейл invuz.mslu@linguanet.ru и по телефона +7-499-245-22-11.