В Россътрудничество обсъдиха въпроса за популяризацията в чужбина на руски технологии за запазване на здравето

В Россътрудничество се състоя финалният семинар за разработка и реализация на серия мероприятия, насочени към популяризация зад граница на руски комплексни технологии за запазване на здравето. Семинарът е част от програмата на Россътрудничество «Русский ЗОЖ»  („Руският здравословен начин на живот“).

Compressed file

Както отбеляза началникът на Управлението за работа със сънародниците, за младежко и регионално сътрудничество Олга Евко, «целта на програмата «Русский ЗОЖ» под ръководството на Россътрудничество е да покаже в чужбина образа на «съвременния руски богатир», човека, приобщен към спорта, фитнеса и здравословния начин на живот, основан на руските и съветски спортни традиции, при това следващ опита на най-напредналите страни по отношение на осведомеността и използването на световния подход към технологиите за запазване на здравето».

В рамките на програмата са разработени няколко фитнес програми, базирани върху традициите на руския и съветски спорт и запазващите здравето технологии. Към октомври 2017 година програмите са преминали практическа апробация в пет страни: Беларус, Германия, Кипър, Сърбия, Финландия. На първия етап бе проведено аналитично сравнение между руските и европейски национални технологии за запазване на здравето.

За анализ по европейските страни бяха използвани технологии за запазване на здравето, използвани в Беларус, Великобритания, Германия, Холандия, Полша, Финландия. Разглежданият опит включваше такива програми и разработки като Les Mills, HIIT, съревнование на Героите, Spartan Race, Crossfit и др. За популяризация на програмите в чуждите страни експертите предложиха да се провеждат мероприятия в рамките на културните и просветителски проекти на Россътрудничество. Това ще помогне да се популяризира идеята за здравословен начин на живот като цяло, и руския подход към здравословния начин на живот сред хората, които по-рано не са били почитатели на спорта и фитнеса.

Участниците в срещата подчертаха необходимостта от провеждане на специализирани мероприятия, които ще помогнат да бъде известена активната част на фитнес индустрията в Европа и ОНД за съществуването на фитнес- и уелнес- програми, базирани на руските традиции, и да събудят интереса на световната фитнес индустрия към тези нови програми.

Освен това експертите единогласно подкрепиха идеята да се задействат Руските центрове за наука и култура в качеството на площадки за редовни фитнес занятия, както и за образователни занятия по отделните направления на руския здравословен начин на живот. Всички експерти изразиха готовност да вземат участие в по- нататъшната работа над проекта, тъй като това ще се отрази позитивно на имиджа на Русия зад граница. 

Compressed file