Стокообменът между Русия и България показва устойчиви тенденции на ръст

Българска делегация под ръководството на главния секретар на Министерството на икономиката Владимир Туджаров проведе работна среща с Дмитрий Сажин, заместник-директор на департамента за страните от Европа, Северна Америка и международните организации в Министерството за икономическо развитие на Русия. На срещата страните заявиха своето удовлетворение от развитието на двустранните търговско-икономически отношения и отбелязаха тенденцията за увеличаване на стокообмена през 2017 година.

Compressed file

Владимир Туджаров подчерта важността на Русия като значим търговски партньор на България. Той информира руската страна за макроикономическата стабилност в България и подробно представи благоприятните условия за бизнес и инвестиции в страната. На срещата страните обмениха информация за перспективните направления в сътрудничеството в търговско-икономическата област, като подчертаха възможността за активно партньорство в сферата на иновациите и новите технологии. Туджаров представи и възможностите на индустриалните зони и «София Тех Парк» и покани иновационните компании от Русия да участват в тях.

На срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с предстоящото провеждане на поредното заседание на българо-руската междуправителствена комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество. Руската страна обеща в най-близко време да предложи подходящ период за провеждане на заседание на двустранната комисия.

 

По материали на "Руската България"