Пловдивската избирателна комисия започна работа

Избирателната комисия, отговорна за провеждане на изборите в град Пловдив, започна работа

Compressed file

В Руския културно-информационен център се състоя съвещание с участието на старши съветника от Посолството на Русия, завеждащ консулския отдел Алексей Ушаков. Председател на секционната избирателна комисия е ръководителят на представителството на Россътрудничество в България Павел Журавльов, в състава на комисията са няколко сътрудници от РКИЦ в София.

Членовете на избирателната комисия в Пловдив получиха информация за реда на провеждане на гласуването, за техните задължения, както и за правилното поведение на членовете на комисията в различни ситуации.

Напомняме, че очното гласуване в България на 18 март 2018 година ще се състои в четири града - в София, Русе, Варна и Пловдив. Адресът, на който ще се проведе гласуването в Пловдив е ул.“Иван Вазов“, 25.