Първо заседание на Експертно-консултативния съвет на Россътрудничество по обществено-хуманитарни програми

Compressed file

21 март
В Россътрудничество се състоя първото заседание на Експертно-консултативния съвет по обществено-хуманитарни програми. В състава му влизат представители на експертната и академична общност, обществени и политически дейци.
Съветът е създаден с цел съдействие на взаимодействието с руски и чуждестранни институти на гражданското общество и е насочен към изработването на ефективни решения за популяризация на международно ниво на интересите на Русия в сферата на компетенциите на Россътрудничество.
Като основни направления на дейността бяха посочени: организацията на всестранно взаимодействие с руските и чуждестранни експертни общности за реализация на външнополитическите задачи за популяризация и позициониране на международно ниво на интересите на Русия, въпросите на междукултурния и междуцивилизационния диалог, участието в работата на дискусионни площадки и хуманитарни акции, въпросите на стратегическото планиране и други.
Както отбеляза ръководителят на Россътрудничество Елеонора Митрофанова, "създаването на такава авторитетна площадка е необходимо, за да може ефективно да се реализират проекти в областта на международното хуманитарно сътрудничество".