В РКИЦ - София се състоя "Вечер на космоса и авиацията"

Compressed file

Мероприятието беше организирано от Авиационно-космическия форум, Университета за деца, организациите "Photonics Aviosimulator" и "Questomania escape rooms" със съдействието на представителството на Россотрудничество в Република България.

 „Вечерта на космоса и авиацията" в Руския културно-информационен център в София премина с препълнена зала. На мероприятието се събраха около 700 посетители, болшинството от които деца – ученици от началните, прогимназиалните и горните класове.

Вечерта се проведе на четири площадки на РКИЦ. Мероприятието започна с прожекция на филма "Космос", специално подготвен от  сътрудниците на организацията с нестопанска цел „Авиационно-космически форум“, която вече не за първи път става партньор на представителството на Россотрудничество в България при  реализацията на съвместни руско-български проекти за популяризация на научно-техническите постижения на двете страни. Ярък пример за такова сътрудничество е І-ят Международен фестивал за детско и младежко научно-техническо творчество "От винта!" в България, който се проведе в базата на РКИЦ през април тази година и бе организиран от Министерството на промишлеността и търговията  и Министерството на образованието и науката на Русия, Фондацията за всестранно развитие на децата и младежта «ОТ ВИНТА», представителството на Россотрудничество в Република България и българската нестопанска организация «Авиационно-космически форум».

На втората площадка работеха представители на Техническия  университет за деца, в който се занимават надарени в областта на техническите науки деца. Те демонстрираха на многобройните зрители своите изобретения и научни разработки в областта на роботехниката, физиката и биологията.  

На сцената на Голямата зала, в която тази вечер нямаше свободни места, бяха показани различни физични и химични опити. И разбира се, "гвоздеят на програмата" стана "Авиосимулаторът",  на който всеки можеше да получи опит в пилотирането на  СУ-25, F-18, P-52, Cessna  и други самолети.

Вечерта завърши с наблюдение на движението на звездите и планетите с професионални телескопи в режим на реално време.

"Вечерта на Космоса и авиацията" е първата стъпка в реализацията на мащабен проект за създаване в базата на Руския културно-информационен център на научно-технически клуб "Еврика" за талантливи деца и младежи.