Тригорското имение в живота и творчеството на А.С. Пушкин

Compressed file

На 28 март в 16-00 по московско време на портала «Образование на руски» ще се състои уебинарът „Приют, сияньем муз одетый". Тригорское в жизни и творчестве А.С. Пушкина“.

Тригорското имение е неразривно свързано с живота и творчеството на А.С. Пушкин. Днес то е включено в големия музеен комплекс «Пушкински музеен резерват», който се намира в Пушкиногорски район на Псковска област.

По време на заточението си (август 1824 – септември 1826 година) А.С. Пушкин буквално става член на голямото тригорско семейство на собственичката на имението Прасковя Александровна Осипова и децата й – Анна, Евпраксия, Алексей, Михаил, Валериан, Мария, Екатерина, доведената дъщеря Александра.

На Тригорско и обитателите му са посветени такива шедьоври на Пушкин като «Я помню чудное мгновенье...», «Здравствуй Вульф, приятель мой..», «Подражание Корану», «Если жизнь тебя обманет..», «Признание». Съвременниците са наричали тригорското имение «дом на Ларини».

В продължение на целия си живот тригорските приятели на поета, а по-късно и потомците им, пазят спомени за поета, подаръците му, портрети, лични вещи, Пушкински автографи — писма, стихове, мадригали, записани в дамските албуми, книги, подписани от него. Всичко това става основа на първия домашен музей в памет на А.С. Пушкин, а по-късно на открития на 21 август 1962 година дом-музей на Осипови-Вулф в Пушкинския музеен резерват.

За атмосферата на Тригорско по време на уебинара ще разкаже уредникът на музея-имение «Тригорско» (Пушкински музеен резерват) Рима Бурченкова.

Можете да се запишете за уебинара тук: ссылке.

Уебинарите от цикъла «А.С. Пушкин и феноменът на руската класика» се провеждат всеки четвъртък от 16.00 по московско време на портала «Образование на русском». Спикери на проекта са водещи литературоведи и лингвисти от Русия и чужбина, уредници на музеи, дейци на културата и изкуството, членове на партньорската мрежа «Институт Пушкин». Уебинарите се провеждат безплатно.

Фото: «Държавен мемориален историко-литературен и природно-ландшафтен музей-резерват на А. С. Пушкин «Михайловское» 
(Пушкински музеен резерват)