В годината на 75-я юбилей от Победата РКИЦ запознава децата и юношите с подвизите на героите от Великата отечествена война

Compressed file

В продължение на 2020 година, годината на 75-я юбилей от Победата във Великата отечествена война, Руският културно-информационен център в София в рамките на своя проект "РКИЦ за децата" запознава децата и юношите с подвизите на героите. Заради сложната епидемиологична обстановка акцията се провежда в онлайн-формат.

Цикълът "Разкази за Великата отечествена" чете Наталия Ушкова. Произведенията са подбрани по такъв начин, че да е интересно както на малчуганите, така и на тийнейджърите. Видеозаписите 1 път в седмицата се публикуват в ютуб-канала и в социалните мрежи на представителството на Россотрудничество в Република България.

Вече излязоха видеата: разказът на Лев Касил «У классной доски» („Пред черната дъска“), разказът на И.Караев «И было солдату 10 лет» („И беше войникът на 10 години“) (от книгата «Деца-герои. Разкази за децата-герои от Великата отечествена война». Това е истинска история за това, как десетгодишно момче сваля немски самолет във въздушен бой), разказът на Михаил Зошченко «Храбри деца» (храбростта и изобретателността са присъщи не само на възрастните, но и на децата!), откъсът от повестта на Лев Касил «Улица младшего сына» („Улицата на по-малкия син“) (повест за живота, подвизите и смъртта на малкия партизанин Володя Дубинин — герой от Великата отечествена война), откъс от книгата на Юрий Королков «Партизанинът Льоня Голиков» (за подвига на пионера-герой). 

Проектът ще бъде продължен през цялата юбилейна 2020 година. 

рассказ Льва Кассиля «У классной доски»
рассказ И.Караева «И было солдату 10 лет»
рассказ Михаила Зощенко «Храбрые дети»
отрывок из повести Льва Кассиля «Улица младшего сына»
отрывок из книги Юрия Королькова «Партизан Леня Голиков»