Информация за подготовката и провеждането на общоруското гласуване по въпроса за одобрение измененията в Конституцията на РФ

Compressed file

Гражданите на Руската федерация, които в деня на гласуването се намират зад граница, могат да гласуват в секциите за гласуване, образувани извън пределите на територията на Руската федерация.

Гласуването на гражданите на Руската федерация извън пределите на територията на Руската федерация се провежда в съответствие с Порядком организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации (с Реда за организация на общоруското гласуване по въпроса за одобрение измененията в Конституцията на  Руската федерация в секциите за гласуване, образувани извън пределите на територията на Руската федерация)

Информация об участках, образованных за пределами территории Российской Федерации для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации > (Информация за секциите, образувани извън пределите на територията на Руската федерация за гласуване на общоруското гласуване по въпроса за одобрение измененията в Конституцията на Руската федерация)

Территориальная избирательная комиссия для руководства деятельностью участковых комиссий, сформированных на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации (за исключением города Байконура) > (Териториална избирателна комисия за ръководство на дейността на секционните комисии, сформирани в секциите за гласуване, образувани извън пределите на територията на Руската федерация (с изключение на град Байконур)

Гласуването в секциите, образувани зад граница, се провежда в помещението на секционната комисия на 1 юли 2020 година, както и по решение на секционната комисия в периода от 25 юни до 30 юни 2020 година включително. В отделни случаи по решение на териториалната избирателна комисия в случай на обръщение от страна на МВнР на Русия гласуването може да бъде проведено в периода от 15 юни до 30 юни 2020 година включително.

Допълнителна информация - в Информационно-справочния център на ЦИК на Русия на телефони: 8 (800) 200-00-20, +7 (499) 754-00-20 (за обаждания на граждани на Руската федерация, намиращи се извън пределите на територията на Руската федерация).