Россотрудничество обявява конкурс за ново название на Агенцията

Compressed file

 

Скъпи приятели, Россотрудничество се променя с ваша помощ. Обявяваме конкурс за ново название на нашата Агенция!

„Россотрудничество“ както и преди ще продължи да се използва в системата на държавната власт в Руската федерация, но се нуждаем от второ название, което е лесно за запомняне и лесно за произнасяне, особено за чужденци.

Условия на конкурса:

Названието трябва да се състои от не повече от две думи, да съдържа корена «Рос», «Рус» или в латинския вариант "Rus".

Названието трябва да е благозвучно и да се приема добре от хората, които говорят основните езици на ООН.

Названието трябва да отразява духа на организацията и нейната мисия, а именно: реализация на международното хуманитарно сътрудничество, хуманитарна дипломация и съдействие на международното развитие.

Приемаме заявки на адрес newname@rs.gov.ru до 3 януари 2021 г. само от участници, които са посочили своето име, имейл адрес за връзка и телефонен номер. Заявката трябва да съдържа варианта на новото название, както и обяснение защо се предлага да използваме именно него. Готови сме да приемем не повече от 3 варианта на названието от един участник.

На 20 януари 2021 г. ще обявим списък с 10-те най-подходящи названия, за които ще обявим общонародно гласуване. Окончателният победител, предвид резултатите от гласуването, ще бъде определен от Обществения съвет на Россотрудничество.

Победителят ще бъде обявен на 1 февруари 2021 г.

Като награда победителят, ако е от Русия, ще има възможността да посети един от руските центрове за наука и култура в чужбина и да се запознае с дейността му.

В случай, че победителят живее в друга държава, тогава като награда той ще има възможност да посети Русия с туристическа програма. Пътуването ще се осъществи веднага, щом епидемиологичната обстановка позволи.

Ако едно и също название, което в крайна сметка бъде избрано за най-добро, е изпратено от няколко души, тогава победител ще бъде участникът, изпратил писмото си пръв.

Желаем ви успех!