Отворена регистрацията в информационната система за кандидатстване в руските вузове

Compressed file

От 20 януари до 15 март 2021 г. е отворена регистрацията в информационната система за кандидатстване в руските вузове.

Чужди граждани и лица без гражданство, включително и руски сънародници, живеещи в чужбина, могат да се регистрират на: http://edu.rs.gov.ru !