Федералната агенция по въпросите на Общността на независимите държави, сънародниците, живеещи в чужбина, и по международно хуманитарно сътрудничество (Россътрудничество) реализира следните Държавни програми в рамките на своята дейност: